Kirjoituksia esteettömyydestä

Esteettomyys-konsultti-Jaana-Solasvuo.jpg

Monesti ajatellaan, että esteettömyys lisää kustannuksia aivan liikaa. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla kallista tai hyödytöntä mikäli se huomioidaan jo ajoissa suunnitelmissa.

Esteettömyyden tuomat kustannukset ovat vain 1–2 prosenttia rakennuskustannuksista

Esteettömyys on kuitenkin ympäristöministeriön selvityksen mukaan kerrostalossa hintansa väärtti. Selvityksen mukaan esteettömyyden tuomat kustannukset ovat vain 1–2 prosenttia kerrostalon rakentamiskustannuksista. 

Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä arvioitiin esimerkkikohteiden perusteella erilaisia esteettömän kerrostaloasumisen ratkaisuja.

Arvioidut esteettömyysratkaisut noudattivat voimassa olevia esteettömyysmääräyksiä, jotka huomioiden wc- ja pesutilojen mitoitukset ja kulkuaukot. Lisäksi arvioinnissa huomiotiin myös yhteydet kuten ovet, hissit sekä erilaiset kaideratkaisut. Tutkimuksessa keskityttiin sekä uusien rakennusten kustannuksiin, että korjausrakentamisen kustannuksiin.

Esteettömyydestä aiheutuvat rakentamiskustannukset kerrostaloissa ovat pienet niistä saataviin hyötyihin nähden.

 

Tutkimuksessa tärkeiksi tekijöiksi kustannustehokkuudessa nousivat erityisesti huolellinen etukäteissuunnittelu. Tämän perusteella on helppo nähdä, että esteettömyyteen tulee panostaa jo suunnittelijoiden koulutuksessa. 

Tutkimuksen tulosten perusteella esteettömyssuunnittelijat on järkevää ottaa ajoissa mukaan, jotta vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta. Lisäksi esteettömyysvaihtoehtojen vertailulle on hyvä varata riittävästi aikaa jo heti suunnitteluvaiheessa. Tällä voidaan varmistaa, että esteettömyys voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti, ilman ylimääräisiä työvaiheita jotka lisäisivät roimasti kustannuksia. 

Huolellisella suunnittelulla tehostetaan esteettömyyttä ja parannetaan kustannustehokkuutta

Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä havaittiin myös, että mikäli rakennuksiin joudutaan tekemään korjauksia esteettömyyden vuoksi, on tämä jopa yli 3 kertaa kallimpaa. Tämä korostaa hyvän etukäteissuunnittelun tärkeyttä ja esteettömyyden huomiointia etukäteen.